REGULAMIN OGÓLNY

Centrum Relaksu i Regeneracji Odnowa Huta

 1. Korzystanie z usług Odnowa Huta- Centrum Relaksu i Regeneracji (dalej: Gabinet) równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zgadza się na założenie konta w systemie dostępnym pod adresem internetowym odnowahuta.booksy.com umożliwiającym dokonywanie Rezerwacji wizyt oraz dodawanie Opinii.
 2. Klient oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz przed zabiegiem zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu (Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.odnowahuta.pl).
 3. Klientem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
 4. Personel Gabinetu zobowiązany jest udzielić informacji dotyczących przebiegu i rezultatów masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
 5. Personel Gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta, a Klient jest zobowiązany do poszanowania prywatności personelu Gabinetu.
 6. W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie, Klient jest zobowiązany do przybycia 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia, a w przypadku spóźnienia, Gabinet zastrzega sobie prawo do skrócenia masażu. W przypadku braku informacji dla personelu Gabinetu i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut Gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i obciążenia klienta należnością w wysokości 50% ceny wizyty.
 7. W Gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
 8. W trakcie wykonywania zabiegu, w gabinecie masażu może przebywać wyłącznie masażysta oraz Klient. Jedynie masażysta może wyrazić zgodę na obecność trzeciej osoby.
 9. W przypadku jakichkolwiek istniejących problemów zdrowotnych, przed skorzystaniem z usług Gabinetu klient powinien potwierdzić brak przeciwwskazań z lekarzem prowadzącym.
 10. Klient jest zobowiązany podczas pierwszej wizyty do wypełnienia Karty Informacyjnej poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, istniejących przeciwwskazaniach do zabiegu oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 11. Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.
 12. Personel Gabinetu zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, opłata za zabieg może zostać pobrana, jak za zabieg, który się odbył.

13.Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany masażysty wykonującego zabieg. Jeśli jest to możliwe, pracownicy Gabinetu postarają się o tym fakcie poinformować Klienta.

14.Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, nękanie, agresja itp. w takich przypadkach zostanie wezwana Policja) opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg który się odbył.

15.Zmiany terminu można dokonać na 6 godzin przed datą zarezerwowanej wizyty. 

16.W przypadku wizyt nieodwołanych, lub odwołanych poniżej 6 godzin przed umówionym terminem, na konto klienta zostanie naliczona należność w wysokości 50% ceny tej wizyty. Do momentu uregulowania tej należności Klient nie może korzystać z usług oferowanych przez Gabinet.

17.Gabinet może pobierać przedpłaty oraz kaucje za przyszłe rezerwacje..

18.Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Gabinecie.

20.Regulamin korzystania z Voucherów:

 • Vouchery upoważniają okaziciela do skorzystania z zabiegów oferowanych w Odnowa Huta zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu / Karnetu.
 • Vouchery są ważne bezterminowo.
 • Posiadacz Voucheru zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
 • Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 • Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Voucherów, które są na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 • Zmiany terminu można dokonać wyłącznie na 6 godziny przed datą zarezerwowanej wizyty, w przeciwnym wypadku zarezerwowany termin uważa się za wykorzystany.
 • Vouchery nie łączą się z promocjami dostępnymi po ich zakupie.

21.Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.